Beskrivning: E:\Tranås Motorbåtsklubb\Hemsida\Laddaupp\Stand.gif  VÄLKOMMEN Beskrivning: E:\Tranås Motorbåtsklubb\Hemsida\Laddaupp\Stand.gif

till

TRANÅS MOTORBÅTSKLUBB

 

·        Medlemsblad  

·        Styrelsen

·        Viktiga meddelande till medlemmar.

·        Ordningsregler.

·        Historik 1916-1946.

·        Historik 1946-1962.

·        Diverse bilder.

Adressändringar skall göras till Maj Stenberg på telefon 072 312 91 79 eller e-post:   am.stenberg@telia.com

Beskrivning: E:\Tranås Motorbåtsklubb\Hemsida\Laddaupp\Stand.gif

 

Årsmötet är framflyttat

 PÅ GRUND AV

CORONA

 

Styrelsen kommer att annonsera i pressen och hemsidan samt på Facebook ”Vi som har båt på Sommen” och ”Vi i Näckström”

Beskrivning: E:\Tranås Motorbåtsklubb\Hemsida\Laddaupp\Stand.gif

 

 

OBSERVERA

Ni måste uppge avi nummer och medlems nummer på er inbetalning.

Meddela så fort ni kan om ni inte vill hyra båtplats eller inte vill vara medlem under 2021så underlättar det mycket för våran administration.

Klubben försöker i första hand sända faktura via mejl. Dock inte i årets utskick, på grund av att vi saknar e-post adresser till flertalet medlemmar.

OBS om e-post saknas eller inte giltig kan faktureringsavgift debiteras.

TACK PÅ FÖRHAND

 

 Beskrivning: E:\Tranås Motorbåtsklubb\Hemsida\Laddaupp\Stand.gif

Nya regler vid sjö och torrsättning.

 För att traversförare inte skall behöva vänta på medlemmar till kl. 19:00.

Skall båtägare muntligt anmäla till kranförare måndag och onsdag senast 17:45 fredagar senast 16:45 och lördag senast 10:45 att de vill sjö- eller torr- sätta sin båt.

 

Beskrivning: E:\Tranås Motorbåtsklubb\Hemsida\Laddaupp\Stand.gif

 

 

Inga som inte är medlemmar eller oförsäkrade båtar får finnas på TMK´s hamnanläggning.

 

TMK´s personal kräver alltid att giltigt försäkringsbevis visas upp innan uppläggning, transport eller lyft tillåts.

 

Beskrivning: E:\Tranås Motorbåtsklubb\Hemsida\Laddaupp\Stand.gif

All el-utrustning som används på varvet skall vara godkänt enligt Svenska elsäkerhetsföreskrifterna och med korrekt förläggning och montering.

Inga skarvkablar får vara anslutna i uttagen om inget arbete utförs och ägaren inte befinner sig vid båten.

Undantaget om batteriladdning pågår, men då skall kabeln vara utmärkt under vilken tid (datum och klockslag) som laddningen sker.

 

Beskrivning: E:\Tranås Motorbåtsklubb\Hemsida\Laddaupp\Stand.gif

Efter beslut i Styrelsen måste ett tillägg göras i ordningsreglerna.

Ingen annan verksamhet får förekomma på Klubbens område (Näckströmshamnen) än enbart marin verksamhet.

Uppläggning och förvaring av båtar, båtvård, båtvagnsreparationer dock ingen svetsning eller annan typ av "heta arbeten".

Beskrivning: E:\Tranås Motorbåtsklubb\Hemsida\Laddaupp\Stand.gif

Enligt tidigare beslut får "HETA ARBETEN" förekomma på asfaltplanen framför traversen, med godkänd släckningsutrusning (2 x 6 kg pulversläckare) tillgänglig, samt telefon för kontakt med larmnummer 112 uppge adress Småbåtsvägen "näckströmshamnen" vid larm till SOS.

Detta får inte störa annan verksamhet som t.ex. torr och sjösättningar.

Beskrivning: E:\Tranås Motorbåtsklubb\Hemsida\Laddaupp\Stand.gif

Regler för kön till bryggplatser.

Antagna vi styrelsemöte 2011-10-04.

 

 

Beskrivning: E:\Tranås Motorbåtsklubb\Hemsida\Laddaupp\Stand.gif

OBSERVERA

 Bryggfrågor och medlemskapsfrågor

skall sändas direkt till Maj Stenberg.  am.stenberg@telia.com

 

Beskrivning: E:\Tranås Motorbåtsklubb\Hemsida\Laddaupp\Stand.gif

 

Alla master som förvaras i mastskjulet skall vara märkta med namn och telefonnummer.

Beskrivning: E:\Tranås Motorbåtsklubb\Hemsida\Laddaupp\Stand.gif

Förbud mot toalettavfall från fritidsbåtar införs 2015

 

2015 införs ett förbud mot att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och inre vattendrag. Förbudet gäller alla fritidsbåtar, förutom de som är k-märkta. Hela Sveriges sjöterritorium omfattas.

 Klicka på bilden så kommer Ni till Transportstyrelsen

Töm inte i sjön

Genom att inte släppa ut toalettavfallet hjälper du till att minska övergödningen av våra vatten.

Du bidrar också till att förbättra närmiljön när mindre mängder bakterier sprids i hav och sjöar."

 

Skylt som markerar sugtömningsanläggning

 

Beskrivning: E:\Tranås Motorbåtsklubb\Hemsida\Laddaupp\Stand.gif

 

Många båtar/täckställningar i Näckström är inte märkta med ägarens namn och telefon nummer.

Styrelsen

 

Beskrivning: E:\Tranås Motorbåtsklubb\Hemsida\Laddaupp\Stand.gif

 http://www.tranasmotorbatsklubb.se

 

 

Kontakta Maj Stenberg eller gå in direkt på http://www.svenskasjo.se när ni ska försäkra båten.

 

 

Klubben saknar fortfarande många e-post adresser i registret.

Var vänlig och skicka ett mejl med medlemsnummer och namn.

 e-post till Tranås Motorbåtsklubb

info@tranasmotorbatsklubb.se