Beskrivning: E:\Tranås Motorbåtsklubb\Hemsida\Laddaupp\Stand.gif  VÄLKOMMEN Beskrivning: E:\Tranås Motorbåtsklubb\Hemsida\Laddaupp\Stand.gif

till

TRANÅS MOTORBÅTSKLUBB

 

Adressändringar skall göras till Maj Stenberg på telefon 072 312 91 79 eller e-post:   am.stenberg@telia.com

Beskrivning: E:\Tranås Motorbåtsklubb\Hemsida\Laddaupp\Stand.gif

 

Styrelsen lägger nu in mer uppgifter i (Båtunionens Administrations System) BAS.

Medlemmar har varit registrerade i BAS under många år, men nu lägger vi till alla bryggplatser och uppläggningsplatser, vilket kommer att förenkla administrationen betydligt. När allt fungerar kommer vi att skicka fakturor på e-post men även på post till dom som saknar mejladress genom Båtunionens försorg.

Det kan hända att några fel uppstår, vi hoppas ni har överseende med detta och meddela eventuella brister till Anders och Maj Stenberg, Richard Gesinder eller Jan-Olof Blomgren.

Styrelsen

Beskrivning: E:\Tranås Motorbåtsklubb\Hemsida\Laddaupp\Stand.gif

 

Lyfttider: Våren 2018 16/4-30/5

                  Hösten 2018 15/9-31/10

OBS. Inga lyft Valborgsmässoafton

Måndagar 16:00-19:00

Anmälan senast 17:45

Onsdagar 16:00-19:00

Anmälan senast 17:45

Fredagar 15:00-18:00

Anmälan senast 16:45

Lördagar 09:00 - 12:00

Anmälan senast 10:45

OBS Anmälan sker på plats inte per telefon.

Håkan:    0708658752
Janne:     0706041137

Gisse:      0703824199

 

Beskrivning: E:\Tranås Motorbåtsklubb\Hemsida\Laddaupp\Stand.gif

 

Inga oförsäkrade båtar får finnas på TMK´s hamnanläggning.

 

TMK´s personal kräver alltid att giltigt försäkringsbevis visas upp innan uppläggning, transport eller lyft tillåts.

 

Beskrivning: E:\Tranås Motorbåtsklubb\Hemsida\Laddaupp\Stand.gif

All el-utrustning som används på varvet skall vara godkänt enligt Svenska elsäkerhetsföreskrifterna och med korrekt förläggning och montering.

Inga skarvkablar får vara anslutna i uttagen om inget arbete utförs och ägaren inte befinner sig vid båten.

Undantaget om batteriladdning pågår, men då skall kabeln vara utmärkt under vilken tid (datum och klockslag) som laddningen sker.

 

Beskrivning: E:\Tranås Motorbåtsklubb\Hemsida\Laddaupp\Stand.gif

Efter beslut i Styrelsen måste ett tillägg göras i ordningsreglerna.

Ingen annan verksamhet får förekomma på Klubbens område (Näckströmshamnen) än enbart marin verksamhet.

Uppläggning och förvaring av båtar, båtvård, båtvagnsreparationer dock ingen svetsning eller annan typ av "heta arbeten".

Beskrivning: E:\Tranås Motorbåtsklubb\Hemsida\Laddaupp\Stand.gif

Enligt tidigare beslut får "HETA ARBETEN" förekomma på asfaltplanen framför traversen, med godkänd släckningsutrusning (2 x 6 kg pulversläckare) tillgänglig, samt telefon för kontakt med brandkår.

Detta får inte störa annan verksamhet som t.ex. torr och sjösättningar.

Beskrivning: E:\Tranås Motorbåtsklubb\Hemsida\Laddaupp\Stand.gif

Regler för kön till bryggplatser.

Antagna vi styrelsemöte 2011-10-04.

 

 

Beskrivning: E:\Tranås Motorbåtsklubb\Hemsida\Laddaupp\Stand.gif

OBSERVERA

 Bryggfrågor och medlemskapsfrågor

skall sändas direkt till Maj Stenberg.  am.stenberg@telia.com

 

Beskrivning: E:\Tranås Motorbåtsklubb\Hemsida\Laddaupp\Stand.gif

 

Alla master som förvaras i mastskjulet skall vara märkta med namn och telefonnummer.

Beskrivning: E:\Tranås Motorbåtsklubb\Hemsida\Laddaupp\Stand.gif

Förbud mot toalettavfall från fritidsbåtar införs 2015

2015 införs ett förbud mot att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och inre vattendrag. Förbudet gäller alla fritidsbåtar, förutom de som är k-märkta. Hela Sveriges sjöterritorium omfattas.

 Klicka på bilden så kommer Ni till Transportstyrelsen

Töm inte i sjön

Genom att inte släppa ut toalettavfallet hjälper du till att minska övergödningen av våra vatten.

Du bidrar också till att förbättra närmiljön när mindre mängder bakterier sprids i hav och sjöar."

 

Skylt som markerar sugtömningsanläggning

 

Beskrivning: E:\Tranås Motorbåtsklubb\Hemsida\Laddaupp\Stand.gif

 

Många båtar/täckställningar i Näckström är inte märkta med ägarens namn och telefon nummer.

Styrelsen

 

Beskrivning: E:\Tranås Motorbåtsklubb\Hemsida\Laddaupp\Stand.gif

 http://www.tranasmotorbatsklubb.se

 

 

Kontakta Maj Stenberg eller gå in direkt på http://www.svenskasjo.se när ni ska försäkra båten.

 

Klubben saknar fortfarande många E-post adresser i registret.

Var vänlig och skicka ett mejl med medlemsnummer och namn.

E-post till Tranås Motorbåtsklubb tranasmotorbatsklubb@telia.com