Beskrivning: E:\Tranås Motorbåtsklubb\Hemsida\Laddaupp\Stand.gif  VÄLKOMMEN Beskrivning: E:\Tranås Motorbåtsklubb\Hemsida\Laddaupp\Stand.gif

till

TRANÅS MOTORBÅTSKLUBB

 

Adressändringar skall göras till Jan-Olof Blomgren på telefon 070 66 23 999 eller e-post:   SKICKA E-POST

Beskrivning: E:\Tranås Motorbåtsklubb\Hemsida\Laddaupp\Stand.gif

 

 

 

 

Beskrivning: E:\Tranås Motorbåtsklubb\Hemsida\Laddaupp\Stand.gif

OBSERVERA

Ni måste uppge avi nummer och medlems nummer på er inbetalning.

OBS om e-post saknas eller inte giltig kan faktureringsavgift debiteras.

TACK PÅ FÖRHAND

 

 Beskrivning: E:\Tranås Motorbåtsklubb\Hemsida\Laddaupp\Stand.gif

Oförsäkrade båtar får inte förvaras på TMK´s hamnanläggning.

 

 

Beskrivning: E:\Tranås Motorbåtsklubb\Hemsida\Laddaupp\Stand.gif

All el-utrustning som används på varvet skall vara godkänt enligt Svenska elsäkerhetsföreskrifterna och med korrekt förläggning och montering.

Inga skarvkablar får vara anslutna i uttagen om inget arbete utförs och ägaren inte befinner sig vid båten.

Undantaget om batteriladdning pågår, men då skall kabeln vara utmärkt under vilken tid (datum och klockslag) som laddningen sker.

 

Beskrivning: E:\Tranås Motorbåtsklubb\Hemsida\Laddaupp\Stand.gif

Ingen annan verksamhet får förekomma på Klubbens område (Näckströmshamnen) än enbart marin verksamhet.

Uppläggning och förvaring av båtar, båtvård, båtvagnsreparationer dock ingen svetsning eller annan typ av "heta arbeten".

Beskrivning: E:\Tranås Motorbåtsklubb\Hemsida\Laddaupp\Stand.gif

 

Alla master som förvaras i mastskjulet skall vara märkta med namn och telefonnummer.

Beskrivning: E:\Tranås Motorbåtsklubb\Hemsida\Laddaupp\Stand.gif

 

Klubben saknar fortfarande många e-post adresser i registret.

Var vänlig och skicka ett mejl med medlemsnummer och namn.

Beskrivning: E:\Tranås Motorbåtsklubb\Hemsida\Laddaupp\Stand.gif

Svenska sjö båtklubbarnas egen försäkring

  http://www.svenskasjo.se när ni ska försäkra båten.