MEDLEMSBLAD 2018

Tranås Motorbåtsklubb

1. Medlems och båtplatsavgiften skall vara betald senast den 1/4. Om betalning inte skett i rätt tid kommer nästa person i kön att få hyra båtplatsen.

Meddela i god tid om du INTE önskar behålla båtplatsen eller om du blir försenad med betalningen.

Att hyra ut båtplatsen i andra hand är inte tillåtet. Det kan emellertid vara möjligt en säsong, men då måste det ske via båtplatsansvarig.

2. Adressändringar skall anmälas till Maj Stenberg i första hand e-post am.stenberg@telia.com eller tel. 070 508 86 68 eller 072 312 91 79  

3. Inga oförsäkrade båtar får finnas på TMK´s hamnanläggning. TMK´s personal kräver alltid att giltigt försäkringsbevis visas upp innan uppläggning, transport eller lyft tillåts.

4. Alla båtar, täckställningar och vagnar som finns på varvet skall vara märkta med namn och telefonnummer. Märkningen skall vara synlig, detta för att lätt kunna komma i kontakt med ägaren vid skador eller annat. Märkningen skall vara gjord samma dygn som egendomen lämnas på varvet. Styrelsen har rätt att åtgärda den omärkta egendomen och tar ut en kostnad som debiteras ägaren.

5a. Allt täckmaterial presenningar, plåt, träskivor och dylikt skall vara nedmonterat och uppläggningsplatsen skall vara STÄDAD då båten sjösätts.

5b. Täckställningar skall vara väl förankrade, så att de kan stå emot oväder. Vintertid skall taken skottas, så inte snöras förstör grannens ställning eller båt.

5c. Styrelsen kommer, på uppdrag av tidigare årsmöte, att besiktiga alla ställningar under sommaren. Ägaren till inte godkänd ställning kommer att kontaktas.

6. Som medlem får Du använda klubbstugan som värme och raststuga. Nycklar till stugan och snickarboden finns att hyra hos kranförarna. Du kan även hyra stugan för fester och sammankomster. Håkan Liif 070 865 87 52 är uthyrningsansvarig.

7. Ordinarie tider för lyft är måndagar, onsdagar och fredagar mellan kl. 16:00 – 19:00

Samt lördagar mellan 09:00 och 12:00 under tiden 16/4 till 30/5 och 15/9 till 31/10.

Obs. Inga lyft 30/4 Valborgsmässoafton

Nya regler för sjö och torrsättning har tillkommit. Se anslag på kranförarboden och hemsidan

Håkan 070 865 87 52, Roland 070 215 62 77, Janne 070 604 11 37

8. Båtplatser bokas av Anders Stenberg 070 647 75 37 eller 072 312 91 79.

9. Oljefilter och båtbatterier skall transporteras till soptippen av båtägaren själv. Spillolja kan dumpas i oljetanken vid kranförarboden.

10. Master eller Dragstänger får inte sticka ut över vägar, på grund av transporter och snöröjning. Dragstänger och master utanför ställning ska vara tydligt utmärkta med t.ex. snö käpp. Alla master måste märkas med namn och telenummer. Kontakta kranförarna.

11. Båtvagnar får förvaras på anvisad plats under sommaren för en kostnad av 200 kr per vagn.  Alla vagnar måste märkas med namn och telefonnummer. Betalas till kranförarna.

 

12. Servicebryggan framför klubbstugan är till för att bunkra färskvatten och toatanks- tömning. Kem. toa skall tömmas i toaletten och sköljas ur i utslagstratt på baksidan, på grund av för smala avlopp. Servicen är avgiftsfri och alla båtägare i sjön får tömma toatanken här. Högtrycktvätten är tillgänglig hela sommaren. Används med fördel vid höstupptagningen för att minska tvättkön på land.

13. Tänk på brand- och el-faran. Använd för ändamålet godkända anslutningskablar. Inga stickproppar i uttagen när du lämnar båten, samt linda upp kabeln och häng den vid uppläggningsplatsen. Samtliga medlemmar uppmanas att läsa broschyren ”Elsäkerhet i småbåtshamn som finns hos kranförarna samt ordningsföreskrifter. Om laddning av batteri sker skall kabeln vara uppmärkt när laddning börjar och när laddning upphör.

14. Hundar skall för allas trevnad vara kopplade på varvsområdet och alla hundägare uppmanas att använda kommunens latrintunnor.

15. Nyckel till rampen kan hyras för varje säsong i Kranboden av Kranförare

16. Båtägare måste använda godkända båtbottenfärger, tänk på att eventuellt slipdamm och färgrester måste tas till vara som miljöfarligt avfall.

 17. Klubbens funktionärer 2017 var:                                             

Ordf.                  Anders Stenberg                        072-312 91 79                              070-647 75 37

v. Ordf.              Håkan Liif                                       070-865 87 52

Sekr.                   J-O Blomgren                               0140-173 74                                 070-662 39 99

v. Sekr.              Björn Karlsson                             070-556 87 72

Kassör                Maj Stenberg                              072 312 91 79                                070-508 86 68

Ledamot           Dennis Legander                        0140-307 31                                  070-202 45 91

Ledamot           Richard Gesinder                       070-382 41 99

Ledamot           Roland Roos                                 070-215 62 77

Ledamot           Stefan Ringqvist                         0140-193 45                                  070-357 54 20

Kranförare: Roland Roos 070-215 62 77, Håkan Liif 070-865 87 52, Janne Pettersson 070-604 11 37

Festkommitté: Dennis Legander, Putte Palmqvist, Stefan Ringqvist, Emma Norberg, Nicklas Palmqvist

tranasmotorbatsklubb@telia.com

Nästa Årsmöte 2019-02-27 Kl.18:00 i Seglarvik

Trevlig Båtsommar!