Vinterförvaring

Information > Vinterförvaring

För vinterförvaring finns det möjlighet att hyra platser inom hamnområdet, vilka hyrs ut efter båtstorlek med vagn + 0,5m åt varje håll.
Båt, vagn, täckställning eller presenningar ska märkas med antingen namn, telefonnummer, medlemsnummer så hyresgäst kan kontaktas vid problem.

  • Platsen sköts av hyresgästen
  • Dragstänger, bommar eller master får inte sticka ut
  • Båt placerad inom hamnområdet ska vara försäkrad
  • Hyresgästen ansvarar för att allt material är förankrat och sitter fast utifrån väder och vind
  • Hamnansvariga besiktigar platsen och påtalar eventuella fel och brister