Kontakt

Kontakt

Tranås Motorklubb

.. som klubben hette vid starten, började med en annons 1916 i ortspressen för att samla motorbåtsägare i köpingen Tranås med omnejd.

Enligt paragraf 1 i stadgarna från 8:e juni samma år lyder klubbens motto ..

”Tranås Motorklubb har till uppgift att ordna, leda och främja motorsporten inom Tranås med omnejd, samt i öfrigt vara sina medlemmar till nytta och nöje”.

Kontakta oss

Styrelsen

Ledamot
Ledamot

Camilla Österberg
073-1549749