Viktigt!
Vi har ny sophantering i Näckström. De nya kärlen står vid klubbstugan. Det är två 660 L kärl som kommer att tömmas varannan vecka (ojämna veckor)
Vad som är MYCKET viktigt nu är sorteringen. I dessa tunnor ska det ENDAST vara brännbart och matavfall. Matavfall i kommunens gröna påsar. Glas och metall hänvisas till kommunens återvinning
på Norrabyvägen 2. AK:s plåt. Vid problem/fel, ring 0703824199