Ny fiskväg i Laxberg – så påverkas du under byggtiden
Sedan i april är det klart att det blir en ny fiskväg från dammen i Laxberg till Sommen, se karta. Fiskvägen kommer se ut som en slingrande å och byggs för att fiskar och andra vattenlevande arter ska kunna passera i dammen. Särskilt viktig blir vägen för den nedströmslekande Sommenöringen – en för området unik fisk.

Det är vi på Motala Ströms Samfällighetsförening (MSS) som, efter tillstånd av mark- och miljödomstolen, har fattat beslut om den nya fiskvägen som är en frivillig miljöinvestering. I MSS ingår Tekniska verken, Mjölby-Svartådalen Energi och Holmen Energi. Tillsammans använder vi dammen för att kunna producera hållbar vattenkraftsel.

Du som bor eller verkar i området kommer till viss del att påverkas under tiden vi på MSS bygger fiskvägen, men vi planerar arbetet för att påverkan ska bli så liten som möjligt.

Läs mer om projektet i Tekniska verkens pressmeddelande

Sommen kommer tillfälligt sänkas
Arbetet är planerat från september i år till och med november 2024. Under byggtiden behöver vi tillfälligt sänka vattennivåerna i Sommen, men aldrig lägre än vad befintlig vattendom tillåter. Så här ser planen ut:
• Vi börjar sakta sänka vattnet efter badsäsongen i september för att nå den lägsta nivån mellan november och februari.

• Vi strävar mot att vattennivån som lägst kommer vara 200,27 meter, vilket är cirka 70 cm under vad som är normalt sommartid.

• Från mars och framåt börjar vi fylla på igen med målet att nå en vattennivå på 200,80 meter så snart som möjligt. Hur snabbt det går beror på väder. Den nivån strävar vi efter att hålla fram till november när vi planerar att avsluta arbetet.
Viktigt att poängtera är att dessa nivåer är vår målbild. I slutändan är det vädret som styr, så eventuella skyfall, torrperioder eller väldigt mycket snö kan påverka planen.
Se aktuella vattennivåer

Passa på att rusta upp din brygga
Om du funderat på att rusta upp din brygga är det ett bra tillfälle att passa på under tiden vattennivån är som lägst mellan november och januari. Däremot kan vi som sagt inte garantera specifika vattennivåer.

Har du frågor?
Välkommen att kontakta oss.

Jakob Bergengren, miljöingenjör på Tekniska verken
Epost: jakob.bergengren@tekniskaverken.se
Telefon: 070-356 46 05

Gustav Jonsson, projektledare på Tekniska verken
E-post: gustav.jonsson@tekniskaverken.se
Telefon: 073-075 71 05